Inspirasjon

Det gjøres flere brukertester daglig via Testflow. Vi har samlet et utdrag av gode spørsmål og oppgaver som har blitt brukt i reelle tester.

Vi håper disse kan brukes som inspirasjon når du skal lage din egen test 🙂

Oppvarming

TIPS: Legg inn instruksjoner som gjør det enklere for testeren å vite hva som skjer videre.

Eksempler:

Kan du først si litt om deg selv og hva du gjør til daglig? (bruk maks 1 min)

Har du noen gang solgt brukte gjenstander?

Fortell kort om hvordan du gjorde dette.Har du tatt opp ditt første boliglån i løpet av de siste 5 årene?

Hvordan var den prosessen for deg?

Nå skal det handle om strømmetjenester og underholdning streamet på TV, desktop/laptop, nettbrett og mobil. Hvilket strømmetjenester abonnerer du på i dag?

Instruksjoner

TIPS: Legg inn enkle instruksjoner i starten som gjør det enklere for testeren å vite hva som skjer videre.

Eksempler:


I denne testen vil du få oppgaver knyttet til kjøp av forsikring. Husk at ingen svar er feil!

I denne testen vil du teste et helt nytt konsept.

Prototype

TIPS: Dersom du viser en tidlig prototype i Figma eller lignende kan det være nyttig med noen instrukser.


Eksempler:

Løsningen er ikke helt ferdig, og det kan forekomme noen tekster som ikke er ferdige, men hvis det er noe som ikke tydelig eller intuitivt for deg, si gjerne ifra.

I dag vil vi vise en tidlig prototype. Det er fremdeles mange lenker som ikke er klikkbare. Hvis du kommer borti en lenke som ikke fungerer er det fint at du forteller oss hva du forventer skulle skje.

Enkelte felter vil være forhåndsutfylt da det ikke går an å skrive i dem. Da klikker du bare på neste.

Førsteinntrykk

TIPS: Sjekk om designet skaper det inntrykket dere ønsker, og hvilke assosiasjoner folk får.

Eksempler:

Nå skal vi vise deg en skisse. Kan du dele ditt førsteinntrykk av hva du ser?

Se deg rundt på nettsiden. Forklar med dine egne ord hva man kan gjøre her og hvem siden er for.

Gå inn på lenken og snakk høyt rundt det du ser, uten å klikke på noe. Hvorfor tror du denne siden eksisterer?

Besøk denne nettsiden og bruk et par minutter på å gjøre deg kjent med innholdet. Kom så tilbake for å gå til neste oppgave.

Hva tror du man kan gjøre på denne nettsiden?

Hvis du skulle beskrevet hensikten med denne nettsiden med én setning, hva ville det vært?

Hva fanger oppmerksomheten din og hvorfor? Vær spesifikk.

På en skala fra 1-5, i hvor stor grad får du tillit til denne tjenesten?

Hvilke spørsmål får du til denne løsningen/tjenesten?

Scenario

TIPS: Mal et bilde av en situasjon brukeren skal se for seg at de er i.


Eksempler:

Se for deg at du ønsker en forutsigbar strømregning for bedriften din.  Hvordan ville du gått frem for å få dette?

Du har bestemt deg for å studere, og en venn som går på BI har snakket varmt om sitt studie der. Du ønsker derfor finne en utdanning som kunne vært relevant for deg.  Hvordan ville du gått frem?  

Finn frem til noe du kunne tenke deg.Se for deg at du ønsker en forutsigbar strømregning for bedriften din. Hvilken strømavtale må du bestille for å få dette?

Se for deg at du skal reise til Åndalsnes. Hvordan ville du gått frem for å finne en fjelltur du har lyst til å gå i området?

Oppgave

TIPS: Klarer brukeren å gjøre det du har designet løsningen for?

Eksempler:

Vis hvordan du ville gått frem for å sjekke dagens strømpris der du bor.

Forklar hvordan du ville du gått frem for å sjekke strømprisene der du bor
?

Refleksjon/oppsummering

TIPS: Det kan være lurt å åpne for refleksjoner etter en oppgave.

Eksempler:


Hvordan opplevde du prosessen?

Hva var spesielt bra eller dårlig? Ta deg god tid og utdyp.

Hva forventet du å finne her?

Hva liker du mest og minst

Hva slags informasjon føler du at du trenger for å gjøre dette valget? Forklar.

Hva sitter du igjen med som inntrykk av det du har sett?

Hvordan opplevde du det som ble presentert i prototypen?

Gå gjerne tilbake til prototypen hvis det hjelper for å kommentere på den. Kunne noe vært annerledes? Savner du noe?

Til slutt, hvor vanskelig eller enkelt synes du det var å velge hvilken variant du ønsket å legge i handlekurven på en skala fra 1-5, hvor 5 er best? Begrunn svaret ditt
.

Etterlatt inntrykk

TIPS: Hva sitter testeren igjen med?

Eksempler:


Uten å gå tilbake til siden - Hva var den største fordelen?

Uten å besøke nettstedet igjen - kan du fortelle litt om fordeler og ulemper med tilbudet?

Forståelse

TIPS: Få innspill på ord brukeren syntes er vanskelige. Husk å balansere oppgaven så du ikke tvinger testeren til å finne et vanskelig ord dersom alt egentlig er forståelig.

Eksempler:


Ser du noen ord eller uttrykk som er vanskelig å forstå eller er alt greit?

Hvordan forstår du begrepet samlepost? Er det et annet ord vi kunne brukt istedenfor?

Innhold

TIPS: Sjekk om tekst og budskap er enkelt å forstå for målgruppen.

Eksempler:


Hva tenker du om innholdet? Lærte du noe nytt om oss og netthandel?

Basert på informasjonen du har lest. Føler du deg tryggere eller mer motivert for å handle på nett?

I boksen står det: “Netthandel? Vi hjelper deg”. Hva tror du dette betyr?- Tenk høyt og fortell oss hvilke assosiasjoner du får til denne teksten.

Konsept

TIPS: Få tilbakemeldinger tidlig i prosjektet for å avklare hvordan et nytt konsept er relevant for brukeren.

Eksempler:


Se for deg at du har dette problemet i dag. Hvordan ville du gått frem for å løse det?

Hvor ofte har du dette problemet?

Hvilke utfordringer opplever du med dette i dag?

På en skala fra 1-5 (hvor fem er svært viktig), hvor viktig er det for deg å løse dette problemet?

Hva slags informasjon føler du at du trenger for å gjøre dette valget?

Forklar.- Hvor mye ville du vært villig til å betale for denne løsningen?

Ville du betalt mer dersom du fikk lenger garanti eller raskere levering?

Til slutt ønsker vi din tilbakemelding angående konseptet du nettopp har testet. Hva fungerte og hva fungerte ikke?

Flyter

TIPS: Få tilbakemeldinger tidlig i prosjektet for å avklare hvordan et nytt konsept er relevant for brukeren.

Eksempler:


Før du går videre, hva tenker du er naturlig å gjøre videre her?

Hva var mest avgjørende for ditt valg

Er det noe du tenker kunne vært enklere?

Kunne noe vært annerledes? Savner du noe?

Preferansetest

TIPS: Opprett to tester med de samme oppgavene, men link til forskjellige versjoner. Send ut til to grupper testere og sammenligne svarene.

I Testflow: Opprett den første testen og sett inn URL til versjon A. Dupliser den testen og erstatt URL med lenke til versjon B.

Eksempler:


Hva er ditt førsteinntrykk av denne siden?

Hva tror du at du kan gjøre på denne tjenesten?

Uten å klikke rundt, kan du forklare hvordan du ville gjort videre?

Hvordan opplever du designet/innholdet?

Hva liker du med designet/innholdet?

Hva liker du ikke med designet/innholdet?

Hvis du skulle endret noe, hva ville det vært?

Tenk at du nå ønsker å velge et av tilbudene - hvilket ville du valgt og hvorfor?

Avslutning

TIPS: Det kan det være nyttig å åpne for å la testeren avslutningsvis dele erfaringer eller synspunkter om din merkevare, bransje eller lignende.

Eksempler:


Til slutt - er det noe du ønsker å foreslå eller dele med oss?

Har du noe mer du vil dele med oss?

Før vi avslutter - har du noen andre tanker som strømkunde?

Helt til slutt - hva er aller viktigst for deg som kunde i banken vår?

Hvordan er opplevelsen din i hverdagen med tanke på det du testet idag?
Vi håper disse oppgavene var til inspirasjon! Ta gjerne kontakt på chatten vår
hvis du ønsker ytterligere innspill.

Logg inn for å lage din test!