Personvernerklæring

Din private data er viktig for oss. Testflow AS tilstreber å respektere ditt privatliv, og etterfølge alle gjeldende lover og regler rundt innhenting og lagring av persondata for besøkende på testflow.no. Denne personvernerklæringen ble først opprettet 15/01/2022 og oppdatert 09/06/2024.

Personinformasjon vi innhenter
Ved bruk av nettstedet vårt lagres ingen personinformasjon for bruk av nettsted. Du kan forespørre demo eller registrere deg som tester. Ved en slik forespørsel så lagrer vi epost-adresse, navn og eventuell annen valgfri informasjon innsendt av deg. Denne dataen vil kun bli brukt til dette formål.

Loggføring av data
Når du besøker nettstedet vårt kan våre servere automatisk loggføre standard data sendt inn via din nettleser. Dette kan inkludere din IP-adresse, nettlesertype og -versjon, sidene du besøker og andre detaljer om ditt besøk. Det kan også loggføres tekniske detaljer i forbindelse med eventuelle feil og feilmeldinger du opplever på nettsiden. Vennligst vær oppmerksom på at mens denne dataen isolert sett ikke kan identifisere deg vil det være teoretisk mulig å kombinere denne dataen med andre, utenforstående datakilder for å identifisere individer.

Innsamling og bruk av informasjon
Det kan samles inn informasjon fra deg når du gjør følgende aktiviteter på vårt domene: Bruk av mobil enhet eller nettleser på PC for å lese innhold på våre sider. Bruk av “kontakt oss” funksjonalitet via e-post, chat, sosiale medier eller lignende (Eksempelvis dersom du sender oss e-post eller tagger vår side i sosiale medier). Personlig informasjon vil ikke bli videreprosessert og brukt i noen andre sammenhenger enn sin oppprinnelige kontekst. Dog vil datapunkter som ikke kan identifisere deg kunne kombineres med annen data som vi mottar fra godkjente tredjepartskilder, hvor hensikt er innsikt og analyse av våre digitale flater.

Lagring av data
Vi lagrer kun data så lenge vi har behov i henhold til bestemmelsene i GDPR. Dersom din personlige data ikke lenger er nødvendig å lagre vil denne slettes eller anonymiseres. Dog, dersom nødvendig, forbeholder vi oss retten til å lagre data som er nødvendig for å etterleve lovgivning vi er underlagt i henhold til norsk lov rundt f.eks bokføring, rapportering, juridiske problemstillinger e.l

Særlig om barns privatliv
Ingen av våre tjenester er rettet mot barn under 18 år, og vi lagrer ingen informasjon om brukere under 18 år så langt dette lar seg styre. Unntak kan være dersom dette er særlig avtalt med kunde og godkjent av testers foresatte.

Internasjonal overføring av personopplysninger
Personlig informasjon som samles inn er lagret og/eller prosessert hvor våre underleverandører har deres fasiliteter. Vi etterstreber å kun benytte underleverandører som er godkjente i henhold til gjeldende personvernlovgivning og -retningslinjer, herunder GDPR og Shrems II. Full oversikt over underleverandører Testflow bruker kan fåes ved forespørsel.

Din data - dine rettigheter.
Du har alltid rett til å tilbakeholde personlig informasjon fra oss med den forståelse av at din opplevelse og funksjonalitet med vår tjeneste kan påvirkes. Dersom du gir oss personlig informasjon er dette i forståelse med at vi vil kunne sample inn, lagre og bruke dataen i henhold til denne personvernerklæringen. Dersom du er en tredjepart som deler personlig data om andre gjør du dette i forståelse med at du da må inneha nevnte tredjeparts ettertrykkelige godkjenning. Dersom du tidligere har godkjent å lagre din data hos oss kan du når som helst be om at dette slettes eller anonymiseres ved å kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Dersom du mener vi har data som er unøyaktig, irrelevant, ufullstendig eller misledende eller utdatert ber vi deg kontakte oss for å rette på dette. Dersom du mener vi har brutt vilkår i denne personvernerklæringen og/eller gjeldende lovgivning ber vi om at du tar kontakt og gir oss alle detaljer om et eventuelt brudd på vilkår/lovgivning. Vi vil snarest undersøke saken og dele alle detaljer med deg skriftlig, inkludert resultatet av våre interne undersøkelser og eventuell konklusjon. Du har også rett til å kontakte Datatilsynet dersom du mener vi bryter lovgivningen.

Bruk av cookies
Vi bruker “cookies” for å samle informasjon om dine aktiviteter på tvers av våre digitale flater. En “Cookie” er et identifiserbart stykke data som lagres på din nettleser og som f.eks kan fortelle oss om gjentatte besøk på våre nettsider e.l. Dette hjelper oss optimalisere din opplevelse på våre digitale flater.

Begrensninger i denne personvernerklæringen
Våre digitale flater kan lenke til eksterne nettsteder og lignende som ikke eies og opereres av oss, herunder sosiale medieplattformer. Vennligst vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over innhold og policies på eksterne nettsteder som ikke eier av oss og kan ikke påta oss ansvar for deres personverntiltak.

Internasjonal overføring av personopplysninger
Personlig informasjon som samles inn er lagret og/eller prosessert hvor våre underleverandører har deres fasiliteter. Vi etterstreber å kun benytte underleverandører som er godkjente i henhold til gjeldende personvernlovgivning og -retningslinjer, herunder GDPR og Shrems II, men kan ikke gi noen garantier på deres vegne. Full oversikt over underleverandører kan fåes ved å kontakte oss på mail.

Endringer i denne personvernerklæringen
Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen i henhold til oppdateringer i våre forretningsprosesser, ved endringer i lovgivning, herunder oppdateringer/endringer av vilkår under GDPR og Shrems II. Dersom loven krever det vil vi informere om endringer og gi deg muligheten til å trekke eventuelle samtykker med tanke på dine personopplysninger.

Header

Kundeinnsikt raskt og enkelt

Testflow er en selvbetjent plattform for digital brukertesting fra A til Å.

Vis innstillinger for informasjonskaplser